کنگره سالیانه اخلاق پرستاری- خلاصه مقالات
خلاصه مقالات کنگره ششم

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱/۲۳ | 
فایل خلاصه مقالات کنگره در لینک زیر قابل دستیابی است 

خلاصه مقالات کنگره ششم./files/site1/files/Abstract.pdf
نشانی مطلب در وبگاه کنگره سالیانه اخلاق پرستاری:
http://nursingethics.ir/find.php?item=1.88.52.fa
برگشت به اصل مطلب