کنگره سالیانه اخلاق پرستاری- تماس با دبیرخانه
اطلاعات تماس

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۹ | 
آدرس پستی:
تهران خیابان ولی عصر (عج) تقاطع نیایش دانشکده پرستاری مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دبیرخانه کنگره اخلاق پرستاری      کد پستی: ۱۹۹۶۸۳۵۱۱۹

تلفن: ۰۲۱۸۸۲۰۲۵۲۰                               فاکس: ۰۲۱۸۸۲۰۲۵۲۱                                    ایمیل: info@nursingethics.irAWT IMAGE
 
نشانی مطلب در وبگاه کنگره سالیانه اخلاق پرستاری:
http://nursingethics.ir/find.php?item=1.77.21.fa
برگشت به اصل مطلب