کنگره سالیانه اخلاق پرستاری- اخبار کنفرانس
درخواست از نویسندگان مقاله

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۲ | 
داوری خلاصه مقالات کنگره به صورت الکترونیکی انجام می شود

کار داوری خلاصه مقالات  قبل از پایان مهلت ارسال خلاصه مقالات آغاز می شود بر این اساس خلاصه مقالات واصله برای بررسی به داوران ارسال می شود. بدین منظور فرم داوری تهیه شده و داوری به صورت الکترونیک صورت می گیرد.

دبیرخانه کنگره از علاقه مندان درخواست می کند به منظور پیشگیری از ازدحام ارسال خلاصه مقاله در روزهای پایانی از هم اکنون نسبت به ثبت و ارسال مقالات اقدام کنند.
نشانی مطلب در وبگاه کنگره سالیانه اخلاق پرستاری:
http://nursingethics.ir/find.php?item=1.55.18.fa
برگشت به اصل مطلب