کنگره سالیانه اخلاق پرستاری- برنامه‌ها
برنامه های کنگره در 4 محور اصلی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۸/۱۶ | 
برنامه های این کنگره در 4 محور اصلی برنامه ریزی شده است:
1- ارائه سخنرانی های کلیدی با حضور اساتید صاحب نظر در موضوع تخصصی
2- ارائه مقالات به شکل سخنرانی از بین مقالات ارسال شده به کنگره تعدادی از مقالات با نظر داوران برای ارائه به صورت سخنرانی انتخاب و معرفی می گردند
3- ارائه مقالات به شکل پوستر از بین مقالات ارسال شده مقالات واجد شرایط با نظر داوران انتخاب و در محل کنگره به نمایش گذاشته می شوند
4- برگزاری کارگاه های آموزشی و هم اندیشی برای علاقه مندان
نشانی مطلب در وبگاه کنگره سالیانه اخلاق پرستاری:
http://nursingethics.ir/find.php?item=1.52.36.fa
برگشت به اصل مطلب